29 listopada br. w starostwie powiatowym w Czarnkowie odbyła się konferencja powiatowa dla pedagogów „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Na zaproszenie dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance, Pani Hanny Frycz, pracownik biblioteki pedagogicznej, Małgorzata Świątek, przedstawiła prezentację zawierającą polecaną literaturę z tematyki autyzmu, logopedii, specyficznych trudności w uczeniu się oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.  Zaprosiła także zgromadzonych gości do odwiedzenia strony internetowej biblioteki, na której znajdują się przygotowane zestawienia bibliograficzne książek z wyżej wymienionych tematów.

Małgorzata Świątek

kc1 kc2
kc3 kc4