19 października w bibliotece pedagogicznej odbyła się konferencja metodyczna w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli-bibliotekarzy„Kreatywne metody wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży” . Podczas jej trwania nauczyciele:

-określili formy współdziałania w ramach sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2017/2018

-zapoznali z projektem : Wychowanie przez czytanie

-uzgodnili organizację punktów bibliotecznych w szkołach

-wzięli udział w warsztatach : „Jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania”

-zapoznali się z wystawą : „Czytanie wychowuje”

 

konferencja1 konferencja2
konferencja3 konferencja4

Małgorzata Świątek