W ramach sieci współpracy i samokształcenia serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną nauczycieli-bibliotekarzy, która odbędzie się 24.10.2019 r. o godz. 10.00 w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzciance przy ul. Chopina 36.

W programie :

  1. Diagnoza potrzeb i określenie form współdziałania w ramach sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2019/2020
  2. Zapoznanie z projektem : Książka kreatywnie
  3. Organizacja punktów bibliotecznych w szkołach
  4. W zdrowym ciele zdrowy duch, a więc ciało w ruch – warsztaty prowadzone przez Annę Świątek – PBP w Czarnkowie i Małgorzatę Świątek – PBP w Trzciance
  5. Prezentacja wystawki : Promocja zdrowia

Prosimy o ubranie się, w miarę możliwości, na sportowo lub zabranie ze sobą strojów sportowych.