W ramach sieci współpracy i samokształcenia serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną nauczycieli-bibliotekarzy pt. TIK-i w edukacji”,  która odbędzie się 29.10.2015 r. o godz. 10.00 w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 2 w Trzciance przy ul. Chopina 36.

W programie :

  1. Zastosowanie  e-podręczników.
  2. Blogi biblioteczne w promocji czytelnictwa.
  3. Funkcjonowanie punktów bibliotecznych.
  4. Wypracowanie form współdziałania w ramach sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2015/2016.
  5. Prezentacja wystawy : Nowe  technologie  w  edukacji.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28.10.2015 r. telefonicznie : 67-216-20-40 lub mailowo : trzcianka@cdn.pila.pl

Serdecznie zapraszamy!