30 marca br. w bibliotece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance odbyła się konferencja metodyczna w ramach sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli-bibliotekarzy „Pamięć i jej funkcjonowanie”. W jej ramach odbyły się :

1. Pamięć i jej funkcjonowanie – wprowadzenie do zagadnienia

2. Omówienie metody Paula Dennisona (kinezjologia edukacyjna)

3. Gimnastyka mózgu kluczem do zachowania doskonałej pamięci (zestaw ćwiczeń gimnastyki mózgu)

4. Prezentacja wystawy : Pamięć. Techniki pamięciowe. Gimnastyka mózgu.

Bardzo dziękujemy Pani Dorocie Barczak, bibliotekarzowi szkolnemu, za udostępnienie lokalu i podzielenie się wiedzą:)