Biblioteka pedagogiczna w Trzciance zaprasza nauczycieli-bibliotekarzy na konferencję metodyczną „Bajka w twórczym rozwoju dziecka” w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Warsztaty poprowadzi Iwona Bukowska, nauczyciel-bibliotekarz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. W programie :

  • „Bajka w twórczym rozwoju dziecka” – warsztaty – Iwona Bukowska CDN Piła
  • „Sieci współpracy i samokształcenia – merytoryczny aspekt pracy” – prezentacja multimedialna – Małgorzata Świątek PBP Trzcianka
  • „Rola bajki w życiu dziecka” – wystawa
  • diagnoza potrzeb oraz dzielenie się „dobrymi praktykami”

Spotkanie odbędzie się 6 listopada (czwartek) w bibliotece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance o godzinie 11.00.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 4 listopada mailowo : trzcianka@cdn.pila.pl lub telefonicznie: 67-216-20-40