Konferencja metodyczna zespołu samokształceniowego organizowanego w ramach prowadzenia sieci współpracy i samokształcenia nauczycieli-bibliotekarzy odbędzie się 15.05.2014 r. o godz. 10.15 w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 2 w Trzciance przy ul. Chopina 36.

 

      W programie:

  1. Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni – Iwona Supronowicz, doradca ds. bibliotek szkolnych Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile
  2. Prezentacja wystawy : Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni
  3. Wymiana doświadczeń w związanych z organizacją Tygodnia Bibliotek, dzielenie się dobrymi praktykami