8 listopada Biblioteka Pedagogiczna Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Trzciance zorganizowała konferencję metodyczną dla nauczycieli-bibliotekarzy z terenu miasta i gminy Trzcianka w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 2. Uczestnicy spotkania wzięli udział w warsztatach metodycznych dotyczących elektronicznych źródeł informacji w pracy nauczyciela-bibliotekarza, które przeprowadziła Pani Magdalena Gutowska z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. Szkolenie dotyczyło doskonalenia umiejętności stosowania technologii informacyjnej i wykorzystania cyfrowych zasobów informacyjnych w nauczaniu i samokształceniu ze szczególnym uwzględnieniem bibliograficznych baz danych, dziedzinowych i bibliotek cyfrowych.

Bibliotekarze zapoznali się także z możliwościami nowej strony internetowej Biblioteki Pedagogicznej, które przedstawiła Małgorzata Świątek z Biblioteki Pedagogicznej. Spotkaniu towarzyszyła również wystawa książek „Sytuacje kryzysowe w szkole”. Każdy z nauczycieli-bibliotekarzy otrzymał materiały edukacyjne, które na pewno przydadzą się w codziennej pracy.

Spotkanie zostało zorganizowane dzięki uprzejmości Dyrekcji Gimnazjum nr 2 oraz Pani Aleksandry Szukajło – nauczyciela-bibliotekarza z tej szkoły.

Następne spotkanie planowane jest na maj 2013 roku w ramach Tygodnia Bibliotek.

 

Małgorzata Świątek