W ramach sieci współpracy i samokształcenia serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną nauczycieli-bibliotekarzy pt. „Działania biblioteki pedagogicznej i bibliotek szkolnych w ramach upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”( I priorytet KPOP), która odbędzie się 06.10.2016 r. o godz. 10.00 w bibliotece pedagogicznej przy ul. Fabrycznej 1.

W programie :

1. Wypracowanie form współdziałania w ramach sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2016/2017.

2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – współpraca biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi.

3. Zapoznanie z projektem : Czytam, bo lubię.

4. Kampanie promujące czytelnictwo.

5. Dyskusyjny Klub Książki formą promocji czytelnictwa.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 05.10.2016 r.