lek2Jaką postawę wobec życia można przyjąć? Rozważania wokół postaci Pollyanny. Lekcja z elementami biblioterapii.

16 marca 2016 roku w klasie drugiej Szkoły Podstawowej nr 3 odbyła się lekcja, na której uczniowie rozważali jaką postawę wobec  życia można przyjąć, nazywali cechy Polyanny i jej opiekunki pani Carew oraz dyskutowali, która postawa jest bardziej pozytywna. W formie pisemnej sformułowali dalsze losy obu postaci i doszli do wniosku, że w życiu najlepsza jest postawa optymistyczna , radosna, wesoła, lubienia ludzi, zwierząt i przyrody. Na lekcji wykorzystano różne metody : pogadankę, wypowiedzi ustne, dyskusję, wypowiedź pisemną i rysunek. Lekcja przebiegła w twórczej i przyjemnej atmosferze, a przeprowadziła ją z pomocą nauczycielki, pani Małgorzaty Fijałkowskiej, Anna Kukuś.

lek1 lek3
lek4 lek5