19 września w Szkole Podstawowej nr 1 w Trzciance odbyło się szkolenie dla rodziców uczniów klas IV „Jak zachęcać dzieci do czytania”. Małgorzata Świątek z CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Trzciance  przedstawiła rodzicom zalety czytania książek, jak czytanie wpływa na rozwój dziecka, omówiła najważniejsze kampanie promujące czytelnictwo oraz sposoby zachęcające do sięgnięcia po książkę.

Spotkanie zorganizowała Pani Małgorzata Fitowska, nauczyciel-bibliotekarz z SP nr 1 w Trzciance. Wpisuje się ono w działania w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa oraz w realizację piątego kierunku polityki oświatowej państwa Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.  Spotkaniu towarzyszyła wystawka książek ze zbiorów biblioteki pedagogicznej w Trzciance.

sp1 sp2
sp3 sp4