Celem lekcji przeprowadzonej 17 stycznia 2018 roku było uświadomienie istoty asertywnego zachowania, uświadomienie korzyści wynikających z przyjmowania postawy asertywnej, rozwijanie umiejętności asertywnego zachowania w sytuacjach wyboru, uświadamianie obaw związanych z odmawianiem, pogłębianie samoświadomości, rozwijanie poczucia własnej wartości. Lekcja spotkała się z dużym zainteresowaniem uczniów, na co wskazywała duża aktywność młodzieży. Lekcja była przeprowadzona zgodnie z piątym punktem polityki oświatowej państwa a przeprowadziła ją Anna Kukuś.

nie1 nie2
nie3 nie4