jrz1  3 kwietnia w Młodzieżowym Ośrodku Socjoterapii w Białej odbyły się zajęcia warsztatowe „Jak reagujemy na zmiany? ” przeprowadzone przez Annę Świątek z filii w Czarnkowie i Małgorzatę Świątek z filii w Trzciance. Dziewczęta z klasy II gimnazjum próbowały odpowiedzieć na następujące pytania : co oznacza dla każdej z nich słowo zmiana, jak do niej podchodzą, czy można się na nią przygotować i w jaki sposób, jakich zmian doświadczyły i czego je one nauczyły. W części ćwiczeniowej uczennice sprawdzały swoją spostrzegawczość i gotowość na zmiany, rozwiązywały test kolorów oraz dzieliły się spostrzeżeniami wyniesionymi z zajęć.

M. Świątek