Poniżej udostępniony przez MEN Informator dla dyrektorów szkół i nauczycieli w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania jednostek systemu oświaty :

Informator_MEN