matura-780x522

Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała dziś informację o wynikach egzaminu maturalnego przeprowadzonego w maju, czerwcu i sierpniu 2016 r.

W tym roku do matury przystąpiło 259 398 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych. Trzynaście procent z nich (34 613 osób) w sierpniu br. zdawało maturę w sesji poprawkowej.

Były to osoby, które w maju i/lub w czerwcu tego roku przystąpiły do egzaminu maturalnego ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej i nie zdały egzaminu wyłącznie z jednego przedmiotu w części ustnej albo w części pisemnej.

Do sierpniowej sesji poprawkowej z egzaminu maturalnego przystąpiło 45 903 absolwentów, w tym także ci z lat ubiegłych.

Pełna informacja o wynikach dostępna jest w komunikacie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej