CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Frymuśne okoliczności czytania książki”. Szczegóły poniżej :
Regulamin konkursu „Frymuśne okoliczności czytania książki”
Cele konkursu :
1. Promocja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
3. Rozwijanie zainteresowań i pasji czytelniczych
4. Promocja Biblioteki Pedagogicznej w środowisku lokalnym
Organizator :
CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Trzciance, 64-980 Trzcianka,
ul. Fabryczna 1, tel. 67 216 20 40
Termin nadsyłania prac : do 22 maja 2021 r.
Zasady uczestnictwa :
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych
2. Praca powinna posiadać jednego autora, każdy uczestnik może przesłać do dwóch prac
3. Fotografię należy przesłać pocztą elektroniczną na adres : trzcianka@cdn.pila.pl
4. Do zgłaszanych na konkurs fotografii należy dołączyć informacje o autorze (imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy)
5. Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu, w tym także nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane 28 maja 2021 r. na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki
7. Kryteria oceny : kreatywność, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia
8. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie lub mailowo zaproszeni po odbiór nagród książkowych
9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu „Frymuśne okoliczności czytania książki”, organizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczna w Pile, Filię w Trzciance
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!