IMG_0787   11 grudnia 2013 roku w czytelni biblioteki odbyła się lekcja biblioteczna dla uczniów klasy IV Szkoły Podstawowej w Łomnicy pt. „Encyklopedie i słowniki jako wydawnictwa informacyjne”. Celem lekcji było zapoznanie uczniów z rodzajami, podziałem i budową encyklopedii i słowników, wskazanie encyklopedii i słowników jako źródeł informacji bezpośredniej oraz nauczenie sprawnego posługiwania się nimi. Lekcję przeprowadziła Mariola Duda.