Zachęcamy do zapoznawania się z wystawką „Edukacja włączająca” w lokalu biblioteki. Jej temat wpisuje się w realizację szóstego kierunku polityki oświatowej państwa : Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

edukacja