DZIAŁALNOŚĆ

 

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Trzciance służy doskonalącym się nauczycielom, pracownikom oświaty, studentom kierunków pedagogicznych, maturzystom i innym zainteresowanym poszerzaniem swojej wiedzy.

Zadaniami Biblioteki są:

 • gromadzenie, opracowywanie, ochrona, przechowywanie i udostępnianie czytelnikom materiałów bibliotecznych
 • prowadzenie działalności informacyjnej i bibliograficznej
 •  inspirowanie i promowanie edukacji czytelniczej i medialnej
 •  wspieranie działalności bibliotek szkolnych, szczególnie w zakresie organizacji i  prowadzenia biblioteki
 • wspieranie nauczycieli w realizacji zajęć dydaktycznych i wewnątrzszkolnego doskonalenia

Oferta Biblioteki obejmuje:

 • katalog on-line dostępny całą dobę (możliwość rezerwacji i zamówień książek z domu)
 • informację telefoniczną i mailową o zbiorach
 • bezpłatny dostęp do Internetu, komputerowych programów edukacyjnych
 • przygotowywanie materiałów na szkolenia, konferencje, wystawy
 • przygotowywanie wystaw okolicznościowych, tematycznych i nowości
 • organizację zespołu samokształceniowego dla nauczycieli-bibliotekarzy
 • sporządzanie zestawień bibliograficznych
 • udzielanie informacji bibliotecznych i bibliograficznych
 • prowadzenie lekcji bibliotecznych
 • warsztaty z zakresu sporządzania opisu bibliograficznego i bibliografii załącznikowej
 • pomoc w przygotowaniu literatury podmiotu i przedmiotu na prezentacje maturalne
 • zajęcia biblioterapeutyczne
 • zajęcia z zakresu edukacji czytelniczej dla dzieci
 • konkursy