Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance zaprasza nauczycieli do nieodpłatnego założenia konta.
Promocja trwa od 1 lipca do 30 września 2016 r.
Oferujemy:

– nowości  z zakresu pedagogiki, psychologii , metodyki nauczania i  metodyki wychowania
– czasopisma edukacyjne, tygodniki
– tematyczne zestawienia bibliograficzne
– wypożyczenia międzybiblioteczne
– elektroniczne publikacje IBUK
– katalogi biblioteczne on-line przez 24 godz. na dobę (możliwość rezerwacji i prolongaty)
Serdecznie zapraszamy!