IMG_6718  14 maja w klasie III Szkoły Podstawowej w Łomnicy odbyła się impreza czytelnicza przygotowana przez Mariolę Dudę „Czytamy wśród dzikich zwierząt”. Jej celem było zapoznanie z książkami przyrodniczymi ( z rozróżnieniem na beletrystyczną i popularnonaukową), zachęcanie do ich czytania, pogłębienie wiedzy na temat dzikich zwierząt oraz wyrabianie nawyku do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Impreza łączyła wystawkę pluszowych postaci zwierząt z zajęciami edukacyjnymi. Uczniowie słuchali krótkiego opowiadania o zwierzętach, podczas którego wykonywali ustalone gesty charakteryzujące określone zwierzę, rozwiązywali krzyżówkę i zagadki zoologiczne oraz dobierali zwierzęta do ich środowisk życia. Na końcu wręczono drobne upominki za najbardziej oryginalne pluszowe zwierzątka przyniesione przez uczniów.