31 maja 2017 r. w klasie III Szkoły Podstawowej w Łomnicy odbyła się impreza czytelnicza „Czytamy wśród dzikich zwierząt”. Jej celem było zapoznanie z książkami przyrodniczymi ( z rozróżnieniem na beletrystyczną i popularnonaukową), zachęcanie do ich czytania, pogłębienie wiedzy na temat dzikich zwierząt oraz wyrabianie nawyku do korzystania ze zbiorów Biblioteki. Uczniowie słuchali krótkiego opowiadania o zwierzętach, podczas którego wykonywali ustalone gesty charakteryzujące określone zwierzę, rozwiązywali krzyżówkę i zagadki zoologiczne oraz dobierali ilustracje zwierząt do środowiska, w którym występują. Imprezę przeprowadzono w ramach Tygodnia Bibliotek oraz projektu – Czytam, bo lubię.

M. Duda

czytamy1 czytamy2 czytamy3
czytamy4 czytamy5 czytamy6