27 maja odbyła się lekcja z elementami biblioterapii przeprowadzona w klasie czwartej Szkoły Podstawowej nr 3. Zajęcia przeprowadziła Anna Kukuś na podstawie fragmentów lektury „ Zima Muminków” Tove Jansson. Celem lekcji było kształtowanie właściwego rozwoju dziecka, pomoc w budowaniu więzi rodzinnych, kształtowanie poczucia własnej wartości, wzmacnianie poczucia bezpieczeństwa, wyrabianie otwartej i aktywnej postawy wobec świata, uwrażliwianie dziecka na potrzeby rodziców. Lekcja została przeprowadzona z okazji Dnia Matki i w ramach Tygodnia Bibliotek.

osk1 osk2
osk3 osk4