mos1    7 marca w Młodzieżowym ośrodku Socjoterapii w Białej odbyły się zajęcia „Co to jest złość i jak sobie z nią radzić”. Dziewczęta, po wprowadzeniu w tematykę zajęć, próbowały odpowiedzieć na pytania : jakie sytuacje wywołują w nich negatywne emocje, jak na nie reagują, nazywały je oraz podawały przykłady na radzenie sobie ze złością.

 

A. i M. Świątek