Polecamy

W lipcu w lokalu Biblioteki można oglądać wystawę „Dzieci krzywdzone – zagrożenia współczesnego dzieciństwa” – zapraszamy!

wystawka1 wystawka2
  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

kierunki polityki 2017-2018 (2)

Zapraszamy nauczycieli do założenia konta w naszej Bibliotece. Od 1 lipca do końca września można zrobić to nieodpłatnie. Konto umożliwia korzystanie z księgozbioru, czasopism pedagogicznych, zbiorów multimedialnych. Ułatwia dostęp do cyfrowych zasobów ibuk libra a także do tematycznych zestawień bibliograficznych.

Można zapisać się osobiście w Bibliotece albo poprzez poniższy formularz rejestracyjny:

http://www.pila-cdn.sowwwa.pl/sowacgi.php?typ=acc&KatID=0&op=ZAPBIB

mWhistoria_B1 Dn:zerkaj

„Małe Wielkie Historie” pod takim hasłem Muzeum Historii Polski trwa społeczna akcja zbierania pamiątek historycznych. Zbiórka zainaugurowana została w Noc Muzeów 14 maja 2016 r. w kilku miastach Polski i trwa nadal.


Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski. Organizatorzy oczekują na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców. Szczególne znaczenie – podkreślają – mają przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone  z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.
Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo.

Prosimy kontaktować się z nami pod numerem telefonu: (22) 211 90 29, (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl.

informacja zbiórka

Regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie”.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami zakupionymi w czerwcu :

NOWOSCI – czerwiec 2017

bajki depresja deszcz
jak jak pracowac sfejsowani
dobra dziesiec emocje

Jak co roku Biblioteka Narodowa publikuje raport o stanie czytelnictwa. Zachęcamy do zapoznania się z nim :

raport o stanie czytelnictwa 2016

 CDN PUBLICZNA BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W TRZCIANCE OGŁASZA MIĘDZYSZKOLNY  KONKURS  PLASTYCZNY

dla uczniów klas III szkół podstawowych

„BY CZYTAĆ SIĘ CHCIAŁO – ZRÓB ZAKŁADKĘ WSPANIAŁĄ”

 W ramach  obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem :

Biblioteka. Oczywiście!”

 Regulamin konkursu

1.Organizator :

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance

 

2. Cele konkursu :

- rozwijanie zainteresowań i nawyków czytelniczych wśród dzieci

- rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów

- odkrywanie i promowanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci

- wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

- doskonalenie sprawności manualnych

- rozbudzenie świadomości poszanowania książek

3. Ogólne informacje o konkursie :

- konkurs adresowany jest do dzieci z klas III szkół podstawowych

- oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym

- przedmiotem konkursu jest wykonanie, dowolną techniką, pracy plastycznej na temat : „By czytać się chciało – zrób zakładkę wspaniałą”

4. Warunki uczestnictwa :

Konkurs odbywa się w dwóch etapach :

Etap I : Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zachęcenie dzieci do udziału w konkursie i wysłanie lub dostarczenia na adres : CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna; ul. Fabryczna 1; 64-980 Trzcianka prac dzieci z opisem na odwrocie : imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy. Termin składania prac upływa 19 maja 2017 r.

Etap II : Jury wytypuje najlepsze prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej. Odbiór nagród książkowych i dyplomów odbędzie się w siedzibie Biblioteki w dniu 25 maja 2016 r. w godzinach  9-15.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami zakupionymi w kwietniu :

NOWOSCI – kwiecien 2017

bazgroly dochodzac o wartosciach
efektywnie efektywnosc siedmiu
emo jaki zachowania
kocha metoda zaplatane

Poniżej przedstawiamy wybrane nowości zakupione w marcu :

NOWOSCI – 20 marca 2017

demencja dziecko podejmij
kultura  prawa  przepis
moj dzien nauczyciel single

Zachęcamy do zapoznania się z marcowymi nowościami :

NOWOSCI – 10 marca 2017

aktorki bezpieczenstwo burza
diagnoza diagnozowanie historia
jest juz mutyzm spoleczna