Polecamy

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami zakupionymi w październiku :

NOWOSCI – pazdziernik 2019

 Zapraszamy do korzystania z pierwszego polskiego serwisu książek elektronicznych dla bibliotek libra.ibuk.pl. Subskrybcja obejmuje dostęp do pełnych tekstów książek z wybranych dziedzin, wydanych przez największe wydawnictwa naukowe. Dostęp do książek jest możliwy poprzez komputery w bibliotece. Chcąc korzystać z nich poza siecią biblioteczną, należy pobrać w bibliotece unikalny kod niezbędny do rejestracji. Kod wprowadza się tylko raz. Przy wykupionych pozycjach znajduje się ikonka książki (czytaj), po jej naciśnięciu treść otwiera się w nowym czytniku, dającym wiele możliwości pracy z tekstem. Aby móc korzystać z zaawansowanych funkcjonalności, należy jednorazowo utworzyć swoje osobiste konto myIbuk.

instrukcja

 

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami zakupionymi w lipcu :

NOWOSCI – lipiec 2019

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY dla uczniów klas III szkół podstawowych : „PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA” . W ramach obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem : „#biblioteka”

Regulamin konkursu

1.Organizator :

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance

2. Cele konkursu :

– wzbudzanie zainteresowania dzieci bogactwem polskiej przyrody, światem roślin, zwierząt, pięknem krajobrazów, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata

– propagowanie wartości patriotycznych poprzez różne formy plastyczne

– rozbudzanie twórczej inwencji i kreatywności uczniów

– odkrywanie i promowanie uzdolnień plastycznych wśród dzieci

– wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

3. Ogólne informacje o konkursie :

– konkurs adresowany jest do dzieci z klas III szkół podstawowych

– oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym

– przedmiotem konkursu jest wykonanie, dowolną techniką i w dowolnym formacie, pracy plastycznej na temat : „Piękna nasza Polska cała”

4. Warunki uczestnictwa :

Konkurs odbywa się w dwóch etapach :

Etap I : Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zachęcenie dzieci do udziału w konkursie i wysłanie lub dostarczenia na adres : CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna; ul. Fabryczna 1; 64-980 Trzcianka prac dzieci z opisem na odwrocie : imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna oraz telefon kontaktowy. Termin składania prac upływa 24 maja 2019 r.

Etap II : Jury wytypuje najlepsze prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej. Odbiór nagród książkowych i dyplomów odbędzie się w siedzibie Biblioteki w dniu 30 maja 2019 r. w godzinach 9-15.

 28 marca w Bibliotece Pedagogicznej w Trzciance odbyło się kolejne w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli-bibliotekarzy, podczas którego zgromadzone osoby zapoznały się z papierowym teatrem ilustracji Kamishibai, który zaprezentowała Małgorzata Górska, nauczyciel-bibliotekarz z CDN Filii w Wągrowcu. W tajniki kaligrafii wprowadziła Justyna Bauza, nauczyciel-bibliotekarz, również z filii CDN w Wągrowcu.  Bibliotekarze mieli okazję poćwiczyć pisanie piórem, wysłuchali historii o teatrze Kamishibai, wykonali własny z materiałów przygotowanych na potrzeby warsztatów.

Spotkaniu towarzyszyła wymiana doświadczeń oraz wystawa „Twórcze dziecko”.

Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku

Biblioteka Narodowa opublikowała raport Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki. W 2018 roku czytanie przynajmniej jednej książki w ciągu roku zadeklarowało 37% respondentów.

Różnica jednego punktu procentowego w porównaniu z poprzednim rokiem mieści się w marginesie błędu pomiaru, który dla próby o liczebności 2 tys. obserwacji wynosi 2%. Podstawowe wskaźniki czytelnictwa są stabilne. W dłuższej perspektywie czasowej widać, że deklaracje czytania książek (co najmniej jednej i co najmniej siedmiu w ciągu roku) wyraźnie spadły w latach 2004-2008.

35% respondentów w próbie ogólnopolskiej przyznało, że w ich domach nie ma żadnych książek lub są tylko podręczniki szkolne. E-booki posiada zaledwie 5% co najmniej piętnastoletnich Polaków, w próbie celowej czytelników takich osób jest przeszło jedna czwarta.

Raport Stan czytelnictwa w Polsce w 2018 roku. Wstępne wyniki znaleźć można tutaj.

żródło : Instytut Książki

W ramach sieci współpracy i samokształcenia pod hasłem „Biblioteka przestrzenią dla kreatywnych” serdecznie zapraszamy nauczycieli – bibliotekarzy na warsztaty metodyczne, które odbędą się 28.03.2019 r. o godz. 11.00 w Bibliotece Pedagogicznej przy ul. Fabrycznej 1.

W programie spotkania :

1. Papierowy Teatr Ilustracji Kamishibai – formą promocji czytelnictwa

2. Kaligrafia – sztuka pięknego pisania

3. Wymiana doświadczeń, dzielenie się dobrymi praktykami

4. Prezentacja wystawy : Twórcze dziecko

 Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań. Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki.

Zwycięzcy konkursów podczas uroczystej Gali otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminami konkursów.

Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku i Wielkopolski Nauczyciel Roku upływa 05 lipca br.

Szczegóły konkursów znajdziecie Państwo w poniższych materiałach.

regulamin konkursu Wielkopolska Szkola Roku

formularz zgloszeniowy Wielkopolska Szkoła Roku

regulamin konkursu Wielkopolski Nauczyciel Roku

formularz zgloszeniowy Wielkopolski Nauczyciel Roku

uchwala oglaszajaca konkurs

Zapraszamy do zapoznania się z kolejną porcją nowości zakupionych w marcu :

NOWOSCI – 18 marca 2019

 

 

Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu zaprasza w dniach 28 lutego – 1 marca na III Ogólnopolski Kongres Oświatowy EDUTEC „Bezpieczna przystań w wielokulturowej szkole”. Szczegółowy program i zaproszenie poniżej :

Program III Kongres EDUTEC

Zaproszenie