Polecamy

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Frymuśne okoliczności czytania książki”. Szczegóły poniżej :
Regulamin konkursu „Frymuśne okoliczności czytania książki”
Cele konkursu :
1. Promocja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
3. Rozwijanie zainteresowań i pasji czytelniczych
4. Promocja Biblioteki Pedagogicznej w środowisku lokalnym
Organizator :
CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Trzciance, 64-980 Trzcianka,
ul. Fabryczna 1, tel. 67 216 20 40
Termin nadsyłania prac : do 22 maja 2021 r.
Zasady uczestnictwa :
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych
2. Praca powinna posiadać jednego autora, każdy uczestnik może przesłać do dwóch prac
3. Fotografię należy przesłać pocztą elektroniczną na adres : trzcianka@cdn.pila.pl
4. Do zgłaszanych na konkurs fotografii należy dołączyć informacje o autorze (imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy)
5. Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu, w tym także nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane 28 maja 2021 r. na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki
7. Kryteria oceny : kreatywność, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia
8. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie lub mailowo zaproszeni po odbiór nagród książkowych
9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu „Frymuśne okoliczności czytania książki”, organizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczna w Pile, Filię w Trzciance
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

Zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy szkolnych, nauczycieli języka polskiego, uczniów oraz wszystkich zainteresowanych! Zapisy na Konferencję poprzez formularz rejestracyjny, udostępniony na stronie   Targów Edukacyjnych.
Rozpoczynamy 7 maja 2021 r. o godz. 15.00 wykładem na żywo.
W ramach konferencji  udostępnimy także 14 webinarów,  z którymi mogą się Państwo zapoznać do końca Tygodnia Bibliotek tj. 15 maja 2021r.

PROGRAM KONFERENCJI:
7.05.2021 r. godz.15.00 –  Wykład „Czy nowe technologie uratują czytelnictwo? Animacja czytelnicza w XXI wieku” – Karol Baranowski, Ogólnopolski Bibliotekarz Roku 2019*

 

Wykaz Webinarów: Zapisy na  stronie Targów Edukacyjnych

1. Depresja wśród dzieci i młodzieży – rozwiązania teoretyczne i praktyczne  – Prof. dr hab. Agnieszka Cybal- Michalska, prof. dr hab. Hanna Kubiak, dr Anna Gulczyńska PBP w Poznaniu
2. LearningApps krok po kroku –  Joanna Koterba Katarzyna Obremska PBP w Poznaniu
3. Rozszerzona rzeczywistość w edukacji – Agnieszka Świtalska Agnieszka Jarolewska CDN PBP
w Koninie
4. Prawda czy fałsz w przekazach medialnych  – Iwona Wojtalik,  Agnieszka Graczyk – CDN PBP
w Koninie
5. Jak atrakcyjnie pokazać efekty pracy biblioteki szkolne j – narzędzia i aplikacje internetowe do obróbki zdjęć, filmów, tworzenia galerii –  Ewa Kiwak, Katarzyna Łazuga – CDN PBP w Koninie
6. #CzyTelnIK i technologie  – Barbara Moskal, Małgorzata Olejnik CDN PBP w Pile
7. Uczymy się ortografii z Bratkiem –  Joanna Stemler Dominika Łusiewicz CDN PBP w Pile
8. Sposoby na nudę. Tablica filcowa w edukacji –  Anna Krause CDN PBP w Pile
9. Genial.ly czyli genialne narzędzie w rękach bibliotekarza – Róża Pomiecińska KP PBP w Kaliszu
10. Canva i jestem grafikiem – Róża Pomiecińska KP PBP w Kaliszu
11-13. O ekologii w bibliotece szkolnej (w 3 częściach) – A. Bortel,  R. Bednarczyk CDN PBP w Lesznie
14. W starej klasie – Aneta Andrzejewska CDN PBP w Pile Filia w Wągrowcu.

Karol Baranowski– Rocznik orwellowski (1984). Od ośmiu lat bibliotekarz – nauczyciel w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Krakowie, a od czterech lat bibliotekarz na pół etatu w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w agendzie Arteteka. Ogólnopolski Bibliotekarz Roku 2019. Członek i Ambasador Sieci Labib.
„Specjalizuję się w grach miejskich – projektowanie, tworzenie, przeprowadzanie. Zajmuję się nowymi technologiami: nowe media, obróbka grafiki, obróbka video. Wirtualna i Rozszerzona Rzeczywistość to także moja pasja. Jestem uzależnionym od Internetu, książek i roweru bibliotekarzem nauczycielem, który uczy, bawi, wychowuje. Uwielbiam zarówno tworzyć jak i być uczestnikiem gier miejskich. Prowadzę zajęcia z tabletami w swojej bibliotece, warsztaty z nowych technologii, pracuję z dziećmi, młodzieżą, nauczycielami. Mam też swój kawałek Internetu pod adresem: www.charliethelibrarian.com.”

Konkurs „Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej”
Departament Edukacji i Nauki UMWW zaprasza do udziału w kolejnej już edycji konkursu:
„Polacy w świecie znani z działalności publicznej, misyjnej, naukowej, artystycznej i sportowej” pod hasłem „Polscy medycy w świecie”.
Tegoroczny konkurs jest wyrazem szczególnego uznania dla lekarzy, pielęgniarek, ratowników medycznych, sanitariuszy, diagnostów i wszystkich pracowników służby zdrowia, którzy codziennie, narażając swoje zdrowie, stają na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem. Celem konkursu jest przedstawienie sukcesów Polaków, których pionierskie badania, odkrycia naukowe, nowatorskie metody leczenia oraz przeprowadzone zabiegi i operacje wpłynęły na kształt dzisiejszej medycyny. Świadomość, że nasza Ojczyzna dała światu tylu wybitnych medyków, napawa nas dumą z Polski oraz jej wybitnych reprezentantów na przestrzeni wieków.
W konkursie mogą wziąć udział dzieci i młodzież z wielkopolskich przedszkoli, szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Zaangażowanie to ma służyć rozwijaniu wrażliwości oraz kreatywności poprzez twórczość artystyczną, uwrażliwianie na piękno otaczającego nas świata i różnorodność kulturową oraz zachęcenie do samodzielnej pracy przy wykorzystaniu różnorodnych źródeł informacji i technik plastycznych.
Termin składania prac konkursowych upływa 24 kwietnia 2021r.
Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 23 kwietnia 2021r. podczas XXV Targów Edukacyjnych.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami zakupionymi w marcu :

NOWOSCI – marzec 2021

Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu organizuje Konkurs pn. „Nasz pomysł na ochronę środowiska” VI edycja – Dbam o środowisko.
Poniżej link z informacjami o Konkursie:

https://www.umww.pl/konkurs-nasz-pomysl-na-ochrone-srodowiska-vi-edycja

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami zakupionymi w styczniu :

Nowosci – styczen 2021

Drodzy nauczyciele, bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety :

Oczekiwania nauczycieli w zakresie zdalnych form oferowanych przez Bibliotekę, wspomagających pracę on–line

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xbU6emoFtkarNMhGmUK0cky4nyzgzz5Ova-TCIVfowVUNEJaS0lFMjBIRjhNSUpBNE4yS1NRRFVBWS4u

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Wirtualna lekcja” organizowanym przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu. Jest on adresowany do bibliotekarzy bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.  Termin nadsyłania prac upływa 15 października. Poniżej szczegółowe informacje :

KONKURS_zal_karta uczestnika

Regulamin_konkursu_wirtualna

 Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance wraz z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Trzciance zapraszają na Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Spotykamy się 5 września o godzinie 11.00 w czytelni letniej BPiCK. Czekamy i zapraszamy!!!

 

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.

– Zgodnie z zapowiedzią z wyprzedzeniem informujemy o terminach egzaminów. Od samego początku zależało nam na tym, by je przeprowadzić tak, aby nikt nie czuł się pokrzywdzony w tej sprawie, a z drugiej strony, by przeprowadzić je maksymalnie bezpiecznie. Wierzę, że ten dodatkowy czas, który będą mieli uczniowie na przygotowanie się do egzaminów przełoży się na ich dobre wyniki. Ten wyjątkowy czas, w którym wszyscy jesteśmy dowiódł, że zdaliście egzamin z dojrzałości i wytrwałości. Już dziś życzę wszystkim powodzenia na egzaminach – powiedział Minister Edukacji Narodowej Dariusz Piontkowski.

Terminy egzaminów

Egzamin ósmoklasisty w szkołach dla dzieci i młodzieży oraz w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze wiosennym potrwa od 16 do 18 czerwca. Termin dodatkowy odbędzie się od 7 do 9 lipca. Wyniki egzaminu ósmoklasiści poznają do 31 lipca. Szkoły otrzymają również wtedy zaświadczenia.

Z kolei część pisemna egzaminu maturalnego w terminie głównym dla absolwentów wszystkich typów szkół rozpocznie się w poniedziałek, 8 czerwca 2020 roku i potrwa do 29 czerwca. W tym roku nie będzie egzaminów ustnych.

Termin dodatkowy egzaminu maturalnego jest zaplanowany od 8 do 14 lipca br. Wyniki egzaminu w terminie głównym i dodatkowym będą znane do 11 sierpnia br. Egzamin poprawkowy odbędzie się 8 września, a jego wyniki poznamy do 30 września.

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie (Formuła 2012 i Formuła 2017) potrwa od 22 czerwca br. do 9 lipca. Natomiast egzamin zawodowy (Formuła 2019) zaplanowany jest od 17 do 28 sierpnia.

O przeprowadzenie egzaminów zewnętrznych zaapelowała również Rada Główna Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W piśmie do Ministra Edukacji Narodowej z 20 kwietnia 2020 r. prof. Zbigniew Marciniak, przewodniczący Rady napisał: „egzaminy zewnętrzne stanowią obiektywną i porównywalną w skali kraju miarę poziomu przygotowania kandydatów do podjęcia dalszej nauki, co stwarza równe szanse w staraniu się o dostęp do następnego etapu edukacji. Dlatego w opinii Rady także w roku pandemii rekrutacja powinna zostać przeprowadzona w oparciu o wyniki centralnych egzaminów zewnętrznych”.

Departament Informacji i Promocji
Ministerstwo Edukacji Narodowej

Materiały

Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku
20200424​_E8​_EG​_EM​_Harmonogram3.pdf 0.88MB
Komunikat w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminów w 2020 roku
20200424​_E8​_EG​_EM​_Harmonogram3.docx 0.83MB