Archiwum

re3

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zaprasza na 3 konferencję pod nazwą Republika Edukacji.
Hasło przewodnie konferencji brzmi „Edukacja jest różnorodna…”
Tytułową różnorodność będziemy wspólnie odkrywać w bezkresnym oceanie EDUKACJI.
Prof. dr hab. Lech Mankiewicz zabierze nas w podróż do ogrodu możliwości cyfrowej edukacji. Pani Małgorzata Ohme oczami psychologa i psychoterapeuty spojrzy na współczesną rodzinę w kontekście edukacji.

Podczas paneli tematycznych pochylimy się nad ciągłością i zmianą w edukacji i wpływem cyfrowych technologii na czytelnictwo uczniów. Porozmawiamy o trendach w edukacji, obliczach edukacji przyrodniczej, alternatywnych formach terapii dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju oraz diagnozie trudności wychowawczych w edukacji przedszkolnej i współpracy z rodzicami w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi.
Wreszcie Konferencja RE3 będzie okazją do prezentacji Twórczych Szkół z naszego subregionu pilskiego.
Konferencję organizują Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Gospodarki i Techniki w Pile Wyższej Szkoły Gospodarki.
Partnerami konferencji są Fundacja Marchewkowe Pole, Powiatowe Centrum Edukacji w Pile, Szkoła Praktyków Wizualnych, MALACHITstudio i HALAMAplus.
Zapraszamy do zapoznania się z agendą i programem na oficjalnej stronie Konferencji RE 3.
Konferencja Republika Edukacji 3 http://konferencjare.pl

 

RECentrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile serdecznie zaprasza do udziału w konferencji „Republika Edukacja”, która odbędzie się 28 listopada br. (sobota) w Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym w Pile Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

Celem konferencji jest stworzenie płaszczyzny otwartego dialogu na temat kierunków rozwoju edukacji XXI wieku, propagowanie nowych trendów w edukacji oraz prezentacja dorobku twórczych nauczycieli. Cele konferencji wpisują się w politykę oświatową państwa oraz priorytety Ministra Edukacji Narodowej.
Szczegółowe informacje zawarte są na stronie internetowej:
www.konferencja.republikaedukacji.pl.

 Konferencja skierowana jest do nauczycieli, rodziców uczniów i instytucji współpracujących z oświatą.

PROGRAM KONFERENCJI
9.00 – Otwarcie konferencji.

I. CZĘŚĆ PLENARNA
9.15 – 9.45 Trendy w edukacji na świecie w świetle realiów i potrzeb polskiej szkoły – Jolanta Gałecka, ekspert edukacji Young Digital Planet SA.
9.45 – 10.05 Zarządzanie zmianą w edukacji – dr Monika Kłos, dziekan Wydziału Gospodarki i Techniki w Pile, Zamiejscowy Wydział Wyższej Szkoły Gospodarki.
10.05 – 10.30 Projekt edukacyjno – społeczny „Nasze Wody – obiekt wodny w realiach społecznych miejscowości” – jako przykład „otwartej edukacji” w północnej Wielkopolsce – dr Paweł M. Owsianny, zastępca dyrektora Zamiejscowego Ośrodka Dydaktycznego w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

II. CZĘŚĆ POSTEROWA
10.30 – 11.00 Prezentacja dorobku twórczych nauczycieli.

III. CZĘŚĆ WARSZTATOWA
11.00 – 13.00 (2 sesje) – obowiązują zapisy online
1. Magiczny świat w skali mikro – Paulina Mróz, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
zapisy online sesja1, zapisy online sesja2

2. Coaching w edukacji – Monika Bekker – Goska, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
zapisy online sesja1, zapisy online sesja2

3. TIKowe szaleństwo: Szkoła Technologii Informacyjno – Komunikacyjnej – Anna Dagmara Pozierak, Biblioteka Pedagogiczna w Pile, Filia w Złotowie.
zapisy online sesja1, zapisy online sesja2

4. Bezpieczeństwo w sieci – Rober Kreczmer, Szkoła Policji w Pile.
zapisy online sesja1, zapisy online sesja2

5. Porozmawiajmy o świetle – warsztaty przyrodnicze – Izabela Okrzesik – Frąckowiak, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
zapisy online sesja1, zapisy online sesja2

6. Jak będzie wyglądała przyszłość edukacji online? – Szymon Konkol, Fundacja WikiVid.
zapisy online sesja1, zapisy online sesja2

7. Sztafeta pokoleń – formy współpracy międzypokoleniowej w szkole – Małgorzata Sokołowska, Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile.
zapisy online sesja1, zapisy online sesja2
8. Sięgając chmur – warsztaty geograficzne – Klaudia Adamczak, Justyna Jażdzewska, Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny w Pile Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.
zapisy online sesja1, zapisy online sesja2

DKK

Zapraszamy wszystkich miłośników książek!

DKK - listopad - duzy

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI:

 • DKK stanowią grupy czytelnicze, działające przy bibliotekach
 • klubowicze spotykają się raz w miesiącu i dyskutują o wybranej książce, którą przeczytali wcześniej
 • to ciekawa wymiana poglądów  na temat literatury
 • DKK to przede wszystkim dobra zabawa i miłe towarzystwo

W ramach sieci współpracy i samokształcenia serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną nauczycieli-bibliotekarzy pt. TIK-i w edukacji”,  która odbędzie się 29.10.2015 r. o godz. 10.00 w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 2 w Trzciance przy ul. Chopina 36.

W programie :

 1. Zastosowanie  e-podręczników.
 2. Blogi biblioteczne w promocji czytelnictwa.
 3. Funkcjonowanie punktów bibliotecznych.
 4. Wypracowanie form współdziałania w ramach sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2015/2016.
 5. Prezentacja wystawy : Nowe  technologie  w  edukacji.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 28.10.2015 r. telefonicznie : 67-216-20-40 lub mailowo : trzcianka@cdn.pila.pl

Serdecznie zapraszamy!

Z okazji Tygodnia Bibliotek a także w ramach sieci współpracy i samokształcenia serdecznie zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na warsztaty metodyczne : Biblioterapia w praktyce – konstruowanie scenariuszy, TIK-i, które odbędą się 14.05.2015r.  o godz. 10.00 w Gimnazjum nr 1 w Trzciance przy ul. Staszica 6, w sali nr 106.

W programie :

 1. Biblioterapia w praktyce – konstruowanie scenariuszy, TIK-i – Iwona Bukowska CDN w Pile.
 2. Zwiedzanie biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 1.
 3. Prezentacja literatury z dziedziny biblioterapii.
 4. Wymiana doświadczeń związanych z organizacją Tygodnia Bibliotek, dzielenie się dobrymi praktykami.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 13 maja.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance zaprasza uczniów klas III szkół podstawowych do wzięcia udziału w konkursie plastycznym:

„PRZYJAŹŃ I KOLEŻEŃSTWO ZAMIAST AGRESJI I PRZEMOCY„

W ramach  obchodów Tygodnia Bibliotek pod hasłem :

Wybieram bibliotekę

Regulamin konkursu

1.Organizator :

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance

2. Cele konkursu :

– wyrażanie sprzeciwu wobec agresji i przemocy

– pokazywanie sposobów przeciwdziałania tym zagrożeniom

– inspirowanie do pracy twórczej

– rozwijanie i prezentowanie twórczości plastycznej uczniów

– wzbogacanie warsztatu plastycznego i rozwijanie różnorodnych form i technik plastycznych

3. Ogólne informacje o konkursie :

– konkurs adresowany jest do dzieci z klas III szkół podstawowych

– oparty jest na współzawodnictwie indywidualnym

– przedmiotem konkursu jest wykonanie, dowolną techniką, pracy plastycznej na temat : „Przyjaźń i koleżeństwo zamiast agresji i przemocy”

 4. Warunki uczestnictwa :

Konkurs odbywa się w dwóch etapach :

Etap I : Zainteresowanych nauczycieli prosimy o zachęcenie dzieci do udziału w konkursie i wysłanie lub dostarczenia na adres : CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna; ul. Fabryczna 1; 64-980 Trzcianka prac dzieci z opisem na odwrocie : imię i nazwisko dziecka, nazwa szkoły, imię i nazwisko opiekuna. Termin składania prac upływa 15 maja 2015 r.

Etap II : Jury wytypuje najlepsze prace, które zostaną zaprezentowane na wystawie w Bibliotece Pedagogicznej. Odbiór nagród książkowych i dyplomów odbędzie się w siedzibie Biblioteki w dniu 22 maja 2015 r. w godzinach  9-15.

 Kontakt z Biblioteką :

tel. 67 216 20 40

e-mail : bptrzcianka@wp.pl

Zapraszamy do udziału w konkursie

 Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli języków obcych na terenie gminy i powiatu do udziału w bezpłatnych spotkaniach w ramach sieci współpracy  i samokształcenia.

 W załączeniu zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z warunkami uczestnictwa.

 Harmonogram spotkań  i zapisy są dostępne na stronie internetowej:

http://szkoleniaprojektowe.pl/wspomaganie/harmonogram

Zespół projektu systemowego

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym,

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych – etap II

 

Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance zaprasza nauczycieli-bibliotekarzy na warsztaty metodyczne „Metody pracy z elementami biblioterapii i innymi technikami terapeutycznymi”. Spotkanie odbędzie się 19 marca br. o godzinie 11.00 w siedzibie biblioteki przy ulicy Fabrycznej 1. Jest ono organizowane w ramach sieci współpracy i samokształcenia.

W programie:

 1. Wprowadzenie w tajniki psychoterapii (psycholog z PPP)
 2. Biblioterapia, muzykoterapia i inne formy arteterapii do wykorzystania w szkołach
 3. Dogoterapia – przykłady sytuacji edukacyjnych z udziałem psa
 4. Prezentacja wystawy „Animalo- i Arteterapia”

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18 marca mailowo : trzcianka@cdn.pila.pl lub telefonicznie : 67-216-20-40

W wypożyczalni została przygotowana wystawka „Gry i zabawy dydaktyczne”.  Temat wystawki wpisuje się w jeden z kierunków realizacji polityki oświatowej państwa ” Wspieranie rozwoju dziecka młodszego na I-szym i kolejnych etapach edukacyjnych w związku z obniżeniem wieku realizacji obowiązku szkolnego”. Zachęcamy do obejrzenia i skorzystania z oferty:)

Gry i zabawy dydaktyczne – styczeń 2015 – zestawienie bibliograficzne

wystawka Gry i zabawy dydaktyczne 001 wystawka Gry i zabawy dydaktyczne 002

 

 

Biblioteka pedagogiczna w Trzciance zaprasza nauczycieli-bibliotekarzy na konferencję metodyczną „Bajka w twórczym rozwoju dziecka” w ramach sieci współpracy i samokształcenia. Warsztaty poprowadzi Iwona Bukowska, nauczyciel-bibliotekarz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile. W programie :

 • „Bajka w twórczym rozwoju dziecka” – warsztaty – Iwona Bukowska CDN Piła
 • „Sieci współpracy i samokształcenia – merytoryczny aspekt pracy” – prezentacja multimedialna – Małgorzata Świątek PBP Trzcianka
 • „Rola bajki w życiu dziecka” – wystawa
 • diagnoza potrzeb oraz dzielenie się „dobrymi praktykami”

Spotkanie odbędzie się 6 listopada (czwartek) w bibliotece szkolnej Liceum Ogólnokształcącego w Trzciance o godzinie 11.00.

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 4 listopada mailowo : trzcianka@cdn.pila.pl lub telefonicznie: 67-216-20-40