Archiwum

Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance zaprasza na kolejne w tym roku szkolnym spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli-bibliotekarzy. Szczegóły poniżej :

W ramach sieci współpracy i samokształcenia serdecznie zapraszamy nauczycieli-bibliotekarzy na spotkanie pt. „Z książką w tle”,  które odbędzie się 12.04.2018 r. (czwartek) o godz. 10.00 w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2 w Trzciance, przy ul. Chopina 36.

W programie spotkania :

  1. Prezentacja ciekawych form pracy z czytelnikiem w bibliotece szkolnej SP nr 2
  2. Działalność i zwiedzanie nowego lokalu biblioteki szkolnej Szkoły Podstawowej nr 2
  3. Rola rodziny w inicjowaniu czytelnictwa w dzieciństwie
  4. Spotkanie z Karoliną Kubilus – autorką książek obyczajowych

W ramach sieci współpracy i samokształcenia serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną nauczycieli-bibliotekarzy pt. „Kreatywne metody wspierania czytelnictwa dzieci i młodzieży”, która odbędzie się 19.10.2017 r. o godz. 10.00 w bibliotece pedagogicznej przy ul. Fabrycznej 1.

W programie :

1. Określenie form współdziałania w ramach sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2017/2018.

2. Zapoznanie z projektem : Wychowanie przez czytanie.

3. Organizacja punktów bibliotecznych w szkołach.

4. Jak zachęcić dzieci i młodzież do czytania – warsztaty.

5. Prezentacja wystawy : Czytanie wychowuje.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 18.10.2017 r.

Konkurs „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym Konkursie dla nauczycieli bibliotekarzy bibliotek szkolnych oraz nauczycieli bibliotekarzy publicznych bibliotek pedagogicznych pod nazwą „Warto wiedzieć, warto zobaczyć”.

Celem Konkursu jest pogłębianie więzi ze środowiskiem, kulturą, tradycją oraz pogłębianie zainteresowań historycznych oraz świadomości patriotycznej i regionalnej uczniów poprzez działania nauczycieli bibliotekarzy.

I edycja Konkursu przeprowadzona zostanie pod hasłem „Powstanie Wielkopolskie w mojej okolicy”. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do końca listopada 2017 r. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu (www.umww.pl). Wręczenie nagród i wyróżnień dla zwycięzców nastąpi podczas zorganizowanej w tym celu uroczystości. Zachęcamy Państwa do zapoznania się z regulaminem Konkursu:

Konkurs „Bądź EKO, działaj EKO!”

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanym Konkursie „Bądź EKO, działaj EKO!”.

Celem Konkursu jest edukacja i podnoszenie świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży poprzez promowanie pozytywnych zachowań w zakresie ochrony środowiska i przyrody, jak i zwracanie uwagi na zagrożenia dla tych wspólnych dóbr występujące w otaczającym nas świecie.

Autorzy najlepszych prac w każdej kategorii wiekowej otrzymają nagrody rzeczowe.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Termin przesyłania zgłoszeń upływa 20 października 2017r.

Szczegóły znajdują się w załącznikach.

Z okazji Tygodnia Bibliotek jak również w ramach sieci współpracy i samokształcenia serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną  nauczycieli-bibliotekarzy,  która odbędzie się 18.05.2017 r. o godz. 10.00 w bibliotece szkolnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Trzciance przy ul. Sikorskiego 36.

W programie :

1. Style uczenia się. Wykorzystanie technik pamięciowych w praktyce szkolnej.

2. Szkolny Ośrodek Kariery – zaprezentowanie programu realizowanego w ZSP.

3. Warsztat pracy biblioteki szkolnej ZSP i jej zwiedzanie.

4. Prezentacja wystawki zorganizowanej przez bibliotekę szkolną ZSP : Doradztwo zawodowe.

5. Podsumowanie pracy sieci współpracy i samokształcenia za rok szkolny 2016/2017.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 17 maja.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zaprasza 7 kwietnia na konferencję, na której wykład wygłosi Pan prof. Andrzej  Markowski – profesor zwyczajny w Instytucie Języka Polskiego Wydziału Polonistyki UW, przewodniczący Rady Języka Polskiego.

Więcej informacji :

konferencja

W imieniu Młodzieżowego Domu Kultury w Trzciance uprzejmie prosimy o wsparcie w głosowaniu na projekt MDK-u pn. „Herbatka u TADKA – tworzymy kawiarenkę społeczną, nasze miejsce inicjatyw i integracji”, który chcielibyśmy zrealizować MDK w ramach konkursu sieci Tesco.
Prosimy pamiętać o nas w przypadku robienia zakupów w sklepach Tesco w Czarnkowie, Chodzieży lub Rogoźnie. Będziemy bardzo wdzięczni za każdy głos, który można oddawać od 8 marca do 4 kwietnia!
tadek

 

Instytut Pamięci Narodowej, Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Pile zapraszają nauczycieli historii, wiedzy o społeczeństwie i innych przedmiotów humanistycznych na cykl szkoleń, złożony z 6 spotkań, pt. „Między dwoma totalitaryzmami”. Pierwsze spotkanie pt. „Fenomen Polskiego Państwa Podziemnego” odbyło się 4 stycznia 2017r. o godz. 15.00 w CDN Pile. Kolejne odbędzie się 26 stycznia.

Więcej informacji

W ramach sieci współpracy i samokształcenia serdecznie zapraszamy na konferencję metodyczną nauczycieli-bibliotekarzy pt. „Działania biblioteki pedagogicznej i bibliotek szkolnych w ramach upowszechniania czytelnictwa, rozwijania kompetencji czytelniczych wśród dzieci i młodzieży”( I priorytet KPOP), która odbędzie się 06.10.2016 r. o godz. 10.00 w bibliotece pedagogicznej przy ul. Fabrycznej 1.

W programie :

1. Wypracowanie form współdziałania w ramach sieci współpracy i samokształcenia na rok szkolny 2016/2017.

2. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – współpraca biblioteki pedagogicznej z bibliotekami szkolnymi.

3. Zapoznanie z projektem : Czytam, bo lubię.

4. Kampanie promujące czytelnictwo.

5. Dyskusyjny Klub Książki formą promocji czytelnictwa.

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 05.10.2016 r.

W ramach sieci współpracy i samokształcenia pod hasłem TIK-i w edukacji” serdecznie zapraszamy nauczycieli bibliotekarzy na warsztaty metodyczne pt. Interaktywne narzędzia w edukacji  –  TakiTIK w szkole ,  które odbędą się 21.04.2016 r. o godz. 10.00 w bibliotece pedagogicznej przy ul. Fabrycznej 1.

 

W programie :

  1. Zapoznanie z aplikacją Kahoot.
  2. Tworzenie interaktywnego quizu.
  3. Wymiana doświadczeń związanych z organizacją Tygodnia Bibliotek, dzielenie się dobrymi praktykami.
  4. Prezentacja wystawy : 1050. rocznica chrztu Polski

 

Prosimy o potwierdzenie przybycia do dnia 20.04.2016 r.