Aktualności

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu organizuje, pod swoim patronatem, konkurs recytatorski dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą # Pan Tadeusz. Celem konkursu jest upowszechnienie znajomości treści naszego dobra narodowego, jakim jest „Pan Tadeusz”, kształtowanie kultury żywego słowa, doskonalenie kunsztu recytatorskiego, rozwijanie uczniowskich zainteresowań czytelniczych oraz kompetencji i umiejętności pomocnych w wystąpieniach publicznych.

Uchwała >>Uchwała ogłaszająca konkurs Pan Tadeusz

Regulamin >>Regulamin do konkursu Pan Tadeusz

Załącznik nr 1 Karta uczestnika >>karta-zgłoszenia-PT

Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika/opiekuna >>Załącznik nr 2

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 :

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Link do strony MEN: KPOP

 

BEZPŁATNY ZAPIS DO BIBLIOTEKI

Zapraszamy nauczycieli do założenia konta w naszej Bibliotece. Od 1 czerwca do 29 września br. można zrobić to nieodpłatnie. Konto umożliwia korzystanie z księgozbioru, czasopism pedagogicznych, ułatwia dostęp do cyfrowych zasobów ibuk libra.

 

30 maja w bibliotece pedagogicznej rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla klas III szkół podstawowych : „Gdy czytam książkę, jestem w Afryce, rozmawiam ze zwierzętami a jutro wybieram się na księżyc”. Jury w składzie: Izabela Szmaglińska z PPP, Przemysław Duda z BPiCK oraz Małgorzata Świątek z Biblioteki Pedagogicznej postanowiło przyznać :

I MIEJSCE : Dominikowi Musiałowi z SP Łomnica

II MIEJSCE : Alicji Piekarskiej z SP Łomnica

Amelii Chudzińskiej z SP Łomnica

III MIEJSCE : Hubertowi Banaszkiewiczowi z SP nr 2 w Trzciance

Michalinie Wolskiej z SP Łomnica

 Aleksandrze Grzechnik z SP nr 2 w Trzciance

WYRÓŻNIENIA : Klaudii Tomkiewicz ze Szkoły Katolickiej w Trzciance

Wiktorii Kędzierskiej z SP nr 2 w Trzciance

Kindze Bodo z SP Łomnica

Przy okazji wręczenia nagród, klasa III ze Szkoły Podstawowej nr 2 zwiedziła bibliotekę.

 29 maja w klasie II LO odbyła się lekcja „Zagadki nie tylko literackie – lekturowy quiz powtórkowy w aplikacji kahoot”. Uczniowie rozwiązywali test w parach. Składał się on z 50 pytań. Najlepsza para otrzymała ocenę celującą z języka polskiego. Zajęcia odbyły się w ramach Tygodnia Bibliotek.

Małgorzata Świątek

W klasie VI b Szkoły Podstawowej nr 3, 23.05.2018 roku odbyła się lekcja nawiązująca do znajomości lektury „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. Po wstępnych zabawach integracyjnych uczniowie przystąpili ( za pomocą rozmowy kierowanej ) do omówienia treści książki. Wykazali się bardzo dobrą znajomością lektury i dużym sentymentem do niej. Następnie przystąpili do rozwiązywania quizu w aplikacji kahoot, sprawdzającego znajomość książki. Najlepsza drużyna otrzymała słodki upominek.

 18 maja w Domu Pomocy Społecznej w Trzciance przekazano książki zebrane w ramach akcji „Książka dla seniora”. Dzięki niej udało się pozyskać ponad 200 tytułów, które zasilą bibliotekę działającą w DPS-ie.

Pan dyrektor DPS-u ,Leszek Palacz, przekazał pisemne podziękowanie na ręce kierownik filii Biblioteki Pedagogicznej, pani Marioli Dudy, opowiedział o specyfice pracy w domu pomocy społecznej oraz wyraził chęć dalszej współpracy.

Dziękujemy wszystkim Darczyńcom za udział w akcji a Dyrektorowi i pracownikom DPS-u za bardzo miłe przyjęcie.

Małgorzata Świątek

Z okazji Tygodnia Bibliotek w Przedszkolu w Łomnicy przeprowadzono zajęcia warsztatowe w ramach cyklu Akademia bajek – wzbogacanie doświadczeń czytelniczych dzieci. Zajęcia na podstawie bajki : O piesku Filku, który się zawstydził dotyczyły emocji, miały na celu wspomaganie rozwoju emocjonalnego dzieci i radzenia sobie z różnymi, najczęściej trudnymi emocjami. Dzieci omawiały obrazki z emocjami, odgrywały emocje i bawiły się w zabawy doskonalące umiejętność ich nazywania. Na koniec odzwierciedlały własne emocje poprzez ekspresję plastyczną.

Mariola Duda

W ramach Tygodnia Bibliotek w Szkole Podstawowej w Łomnicy odbył się interaktywny quiz czytelniczy – Jaka to baśń? Udział w quizie, w aplikacji kahoot, wzięło 14 uczniów z klasy IV. Quiz składał się z 50 pytań dotyczących baśni a także bajek i legend i miał na celu popularyzowanie wartościowej literatury dla dzieci i pogłębianie wiedzy czytelniczej uczestników, jak również dostarczenie dzieciom dobrej rozrywki. O wygranej decydowała ilość uzyskanych punktów. Uczniowie podczas radosnej rywalizacji jednocześnie weryfikowali swoją wiedzę na temat baśni i bajek. Najlepszy uczeń dostał słodki upominek a pozostali również słodkie nagrody pocieszenia.

Mariola Duda

17 maja w bibliotece pedagogicznej odbyło się ostatnie w tym roku szkolnym  spotkanie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli-bibliotekarzy. W jego ramach odbyły się warsztaty z tworzenia interaktywnych komiksów w aplikacji toondoo poprowadzone przez Annę Pozierak, z CDN Publicznej Biblioteki Pedagogicznej w Złotowie. Zgromadzenie bibliotekarze podsumowali pracę sieci w tym roku szkolnym, obejrzeli wystawę „Uczeń w świecie książki i mediów” oraz podzielili się dobrymi praktykami związanymi z Tygodniem Bibliotek.

Małgorzata Świątek