Aktualności

Zapraszamy uczniów klas IV – VIII szkół podstawowych powiatu pilskiego, chodzieskiego, czarnkowsko-trzcianeckiego, wągrowieckiego oraz złotowskiego do udziału w konkursie plastycznym z atrakcyjnymi nagrodami, pn. „Książka – moje okno na świat w czasie pandemii”. Konkurs ma na celu m.in. rozwijanie kreatywności, wyobraźni i wrażliwości artystycznej oraz zaakcentowanie terapeutycznej roli książki. Na prace czekamy do 11 grudnia br. Ogłoszenie wyników odbędzie się za pośrednictwem strony internetowej w dniu 16 grudnia 2020 r.

Regulamin konkursu plastycznego Książka – okno na świat.

Karta Uczestnika konkursu

Zgoda opiekuna na udział w konkursie

na wynosW okresie 16 – 27.11.2020 r. w  godz. od 8.00 do 15.00 (z wyłączeniem sobót) udostępnienie zbiorów może odbyć się przed wejściem do biblioteki (przedsionek przed wejściem do wypożyczalni):
W tym celu :
1. Czytelnik zamawia poprzez katalog on-line, e-mailowo lub telefonicznie wybrane publikacje.
Adres mailowy trzcianka@cdn.pila.pl  , tel. 67 216 20 40
2. Bibliotekarz po skompletowaniu zamówienia czytelnika umawia z nim termin odbioru.
3. Bibliotekarz rejestruje zbiory na koncie użytkownika i przekazuje je czytelnikowi.
4. W  w/w okresie nie będą przyjmowane zwroty.
5. W czasie zamknięcia nie będą naliczane kary za przetrzymanie zbiorów.
6. Wypożyczone materiały można prolongować telefonicznie lub mailowo.
7. Zachęcamy do zamawiania skanów artykułów i fragmentów książek.

Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance otrzymała podziękowania od Prezydenta RP za współtworzenie Narodowego Czytania :

Od października w bibliotece szkolnej Szkoły Podstawowej Nr 1 w Trzciance działa punkt biblioteczny. Znalazły się na nim pozycje dotyczące wykorzystania w pracy z uczniami technologii informacyjno-komunikacyjnych. Tematyka punktu wpisuje się w czwarty kierunek polityki oświatowej państwa.

Zapraszamy do zapoznania się z nowościami zakupionymi w październiku :

NOWOSCI – pazdziernik 2020

Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie „Wirtualna lekcja” organizowanym przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczną w Poznaniu. Jest on adresowany do bibliotekarzy bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych.  Termin nadsyłania prac upływa 15 października. Poniżej szczegółowe informacje :

KONKURS_zal_karta uczestnika

Regulamin_konkursu_wirtualna

PROCEDURA BEZPIECZEŃSTWA W PBP W PILE I JEJ FILIACH

W CELU ZACHOWANIA BEZPIECZEŃSTWA CZYTELNIKÓW I PRACOWNIKÓW

W OKRESIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO COVID 19

CZYTELNICY

 1. Od  1 września 2020 r. Biblioteka wznawia swoje funkcjonowanie uruchamiając wypożyczenia, zwroty księgozbioru i  korzystanie z usług czytelni.
 2. Biblioteka jest czynna od godz. 8.00 do 18.00, z wyjątkiem czwartków. W soboty od 9 do 14.
 3. Rekomendujemy korzystanie z własnych urządzeń w celu zamawiania materiałów bibliotecznych i przeglądania baz on line.
 4. Nadal preferowane jest wykonywanie  skanów, bądź zdjęć zamówionych artykułów i wysyłane e- mailem.
 5. Czytelnik po wejściu do wypożyczalni, czytelni i sali multimedialnej jest zobowiązany do dezynfekcji rąk. Obowiązkowo musi posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos. Zdejmowanie lub zsuwanie masek na terenie skutkuje koniecznością opuszczenia pomieszczeń.
 6. W wypożyczalni może przebywać jednocześnie 1 czytelnik., a w czytelni maksymalnie 3 osoby.
 7. Dystans pomiędzy pracownikiem a czytelnikiem musi wynosić minimum 1,5 metra.
 8. Czytelnik zobowiązany jest zatrzymać się przed ladą na wyznaczonej linii.
 9. W wypożyczalni obowiązuje bezdotykowa obsługa – czytelnik pokazuje do sczytania kartę biblioteczną i wypożyczone zbiory. Czytelnik sam odkłada zwracane książki do opatrzonego datą zwrotu kartonu.
 10. Książki i materiały audiowizualne do wypożyczenia podaje bibliotekarz.
 11. W czytelni materiały biblioteczne z księgozbioru podręcznego podaje dyżurujący bibliotekarz. Po zakończeniu pracy należy je odłożyć na wyznaczony stolik. Zostaną poddane kwarantannie.
 12. Zapełnione kartony magazynier na bieżąco odkłada do pomieszczenia przeznaczonego na kwarantannę (pomieszczenie piwniczne, „droga brudna”). Po 3 dniach od daty na kartonie, książki wracają do magazynu lub czytelni („droga czysta”).
 13. Prasa bieżąca nie będzie udostępniania.
 14. Komputery w Czytelni są niedostępne dla Czytelników.
 15. Wszelkich informacji czytelnikom udziela się online bądź telefonicznie.
 16. Wszelkie należności wobec Biblioteki prosimy wpłacać na konto 32 1020 4027 0000 1402 1521 3720 z opisem płatności (Nazwisko i imię oraz tytuł wpłaty np. kary za przetrzymanie, aktualizacja karty i dla jakiej biblioteki ).
 17. Od 1.09 będą realizowane inne formy pracy stacjonarnej ( np. wystawy, zajęcia edukacyjne, warsztaty) z zachowaniem dystansu społecznego i dezynfekcji rąk. Użytkownicy ( poza dziećmi ) muszą posiadać maseczkę zakrywającą usta i nos.

 Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance wraz z Publiczną Biblioteką Pedagogiczną w Trzciance zapraszają na Narodowe Czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego. Spotykamy się 5 września o godzinie 11.00 w czytelni letniej BPiCK. Czekamy i zapraszamy!!!

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej zachęca dyrektorów szkół i placówek oświatowych do składania zamówień na bezpłatne płyny do dezynfekcji oraz maski medyczne dla personelu szkolnego. Dostępny jest już odpowiedni formularz.
Zapas płynów i maseczek będzie przekazywany bezpłatnie przez Ministerstwo Zdrowia.

Formularz zamówienia będzie aktywny przynajmniej do 10 września 2020 br.

Placówki z województwa wielkopolskiego będą mogły wypełnić formularz (https://soi.mz.gov.pl/) już od 20 sierpnia 2020 r.
W razie problemów prosimy o kontakt mailowy: soi.szkoly@mz.gov.pl lub pod numerem telefonu w godz. 8-16: +48 882 359 377.

Przed uzupełnieniem formularza prosimy przygotować numer RSPO szkoły, który jest niezbędny do prawidłowego wypełnienia zamówienia. W przypadku zespołów szkół w formularzy należy podać numer RSPO zespołu.

Więcej informacji na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej –
https://www.gov.pl/web/edukacja/srodki-ochrony-dla-szkol

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93
61-716 Poznań