Aktualności

Od stycznia w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance można oglądać wystawę „Metoda Montessori”. Jej temat wpisuje się w realizację kierunku polityki oświatowej państwa : Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

mm

30 listopada br. Dyskusyjny Klub Książki działający przy Bibliotece Publicznej w Trzciance zawitał do biblioteki pedagogicznej. Tym razem spotkanie dotyczyło książki Jacka Hugo-Badera „Skucha”. Uczestnicy spotkania docenili warsztat pisarza oraz zwrócili uwagę na ogrom pracy Hugo-Badera, który zbierał materiał przez kilkanaście lat. Autor „Skuchy” opisuje w niej życiorysy ludzi „Solidarności”, ich późniejsze, często dramatyczne losy. Mimo że jest to historia lat 80-tych XX wieku, to dla wielu jest ona nieodkryta.  Czytelnicy stwierdzili, że jest to najtrudniejsza, jak dotąd, książka reportażysty Gazety Wyborczej.

Małgorzata Świątek

dkk1 dkk2
dkk3 dkk4

29 listopada br. w starostwie powiatowym w Czarnkowie odbyła się konferencja powiatowa dla pedagogów „Dostosowanie wymagań edukacyjnych do potrzeb ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi”. Na zaproszenie dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Trzciance, Pani Hanny Frycz, pracownik biblioteki pedagogicznej, Małgorzata Świątek, przedstawiła prezentację zawierającą polecaną literaturę z tematyki autyzmu, logopedii, specyficznych trudności w uczeniu się oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych.  Zaprosiła także zgromadzonych gości do odwiedzenia strony internetowej biblioteki, na której znajdują się przygotowane zestawienia bibliograficzne książek z wyżej wymienionych tematów.

Małgorzata Świątek

kc1 kc2
kc3 kc4

Zestawienia bibliograficzne:

AUTYZM

UCZEN ZDOLNY

ZABURZENIA KOMUNIKACJI JEZYKOWEJ

EDUKACJA DZIECKA NIEPELNOSPRAWNEGO

Prezentacja :

DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB UCZNIA ZE SPECJALNYMI

Celem lekcji było kształtowanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą, odpieranie presji, ćwiczenie umiejętności asertywnego odmawiania, poznanie różnych sposobów odmawiania, uświadomienie sobie, że w niektórych sytuacjach warto odmawiać. Lekcja odbyła się na bazie bajki „Ogród żółwi ” i poprzedziły ją zabawy integracyjne. Temat okazał się interesujący i lekcja przebiegła w twórczej atmosferze. Była zgodna z piątym punktem kierunków polityki oświatowej państwa o wzmacnianiu wychowawczej roli szkoły a przeprowadziła ją Anna Kukuś.

bajki1 bajki2
bajki3 bajki4

Zapraszamy do zapoznania się z najnowszą porcją nowości pedagogicznych :

NOWOSCI – 21.11.2017

akcja autism demora
jak zachecic kodowanie opieka
patch rozlaczone wysoko

15 listopada w Szkole Podstawowej nr 1, uczniowie klasy 3 gimnazjum rozwiązywali quiz w aplikacji kahoot „Zagadki nie tylko literackie” przygotowany przez Małgorzatę Świątek z biblioteki pedagogicznej. Uczestnicy konkursu zmierzyli się z 50. pytaniami, głównie z dziedziny literatury. Do rywalizacji przystąpiło 10 par, najlepsza otrzymała od bibliotekarza szkolnego słodki upominek, ale zaangażowanie wszystkich uczestników zasługuje na pochwałę.

Zajęcia wpisują się w działania realizowane w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa przez bibliotekarza szkolnego, panią Małgorzatę Fitowską z SP nr 1 w Trzciance oraz w realizację drugiego kierunku polityki oświatowej państwa : Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

Małgorzata Świątek

sp1 sp2
sp3 sp4

Celem lekcji z elementami biblioterapii na bazie bajki „Potwór” było wzajemne zrozumienie, akceptowanie uczuć przeżywanych przez inne osoby, szacunek dla poglądów innych osób, przezwyciężanie uprzedzeń i przesądów, uświadomienie sobie swoich uczuć. Po powitaniu i zabawach integracyjnych dzieci poznały część bajki a następnie narysowały potwora. Następnie przystąpiły do wysłuchania drugiej części bajki i rozmowy o rasizmie, ksenofobii ( poznały znaczenie tych słów ) i wymyślały receptę na walkę z nietolerancją. Lekcja zakończyła się podsumowaniem, że należy walczyć z prześladowaniem, które jest obecne w wielu sferach naszego życia.

Anna Kukuś

ak1 ak2
ak3 ak4

Zachęcamy do zapoznania się z kolejną porcją nowości pedagogicznych :

NOWOSCI – 8 listopada 2017

nauczyciele negocjacyjne pomoc
nowa nowy postawy
od nowego outside seksoholizm

W Publicznej Bibliotece Pedagogicznej w Trzciance odbyła się lekcja biblioteczna dla klasy szóstej Szkoły Podstawowej w Białej. Uczniowie mieli okazję zapoznać się z zasadami korzystania z biblioteki, jej wyglądem oraz rodzajami katalogów. Poznali także tradycyjny katalog kartkowy, a następnie po instruktażu ze strony nauczyciela bibliotekarza, wykonali ćwiczenia w poszukiwaniu książek wg tytułów, nazwiska autora lub tytułu serii w na komputerach. Następnie rozwiązali krzyżówki i zapoznali się z księgozbiorem czytelni wyszukując pozycje, które były obiektem zainteresowań. Wybierali między innymi atlasy anatomiczne, książki z zakresu literatury i słowniki. Lekcja przebiegła w twórczej atmosferze a przeprowadziła ją Anna Kukuś.

lekcja1 lekcja2
lekcja3 lekcja4