Aktualności

W lipcu w lokalu Biblioteki można oglądać wystawę „Dzieci krzywdzone – zagrożenia współczesnego dzieciństwa” – zapraszamy!

wystawka1 wystawka2
  1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.
  2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.
  3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.
  4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.
  5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.
  6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

kierunki polityki 2017-2018 (2)

Zapraszamy nauczycieli do założenia konta w naszej Bibliotece. Od 1 lipca do końca września można zrobić to nieodpłatnie. Konto umożliwia korzystanie z księgozbioru, czasopism pedagogicznych, zbiorów multimedialnych. Ułatwia dostęp do cyfrowych zasobów ibuk libra a także do tematycznych zestawień bibliograficznych.

Można zapisać się osobiście w Bibliotece albo poprzez poniższy formularz rejestracyjny:

http://www.pila-cdn.sowwwa.pl/sowacgi.php?typ=acc&KatID=0&op=ZAPBIB

Do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej egzaminu maturalnego w maju 2017 roku przystąpiło 258 030 tegorocznych absolwentów szkół ponadgimnazjalnych (liceów ogólnokształcących i techników).

Wszyscy absolwenci, którzy ukończyli szkołę w 2017 r., obowiązkowo przystępowali do egzaminu maturalnego:

  1. w części ustnej z (a) języka polskiego oraz (b) wybranego języka obcego nowożytnego
  2. w części pisemnej z (c) języka polskiego, (d) matematyki oraz (e) wybranego języka obcego nowożytnego.

Absolwenci szkół lub oddziałów z nauczaniem języka danej mniejszości narodowej obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z nauczanego języka, zarówno w części ustnej, jak i w części pisemnej.

Tegoroczni absolwenci szkół ponadgimnazjalnych – zgodnie z zasadami przeprowadzania egzaminu maturalnego w nowej formule, obowiązującej od 2015 r. – obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych nowożytnych – na poziomie rozszerzonym albo dwujęzycznym.

Do egzaminu maturalnego w maju 2017 r. przystąpili również absolwenci wszystkich typów szkół z lat ubiegłych, którzy dotychczas nie uzyskali świadectwa dojrzałości, oraz tacy, którzy uzyskali świadectwo dojrzałości we wcześniejszych latach, a w maju 2017 r. przystąpili ponownie do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminacyjnego albo uzyskania wyniku z nowego przedmiotu.

Pełne wyniki tegorocznego egzaminu maturalnego, uwzględniające również wyniki zdających w czerwcu i w sierpniu br., będą udostępnione 12 września 2017 r.

Tegoroczni absolwenci, którzy przystąpili do egzaminów z wszystkich przedmiotów obowiązkowych w maju 2017 r. – odsetek sukcesów

Wszyscy zdający w tym:
absolwenci liceum ogólnokształcącego absolwenci technikum
Liczba zdających, którzy przystąpili do wszystkich egzaminów obowiązkowych, 258 030 100% 165 903 100% 92 127 100%
w tym:
osób, które zdały egzamin 202 550 78,5% 140 013 84,4% 62 537 67,9%
osób, które mają prawo przystąpienia do egzaminu poprawkowego w sierpniu br. 38 304 14,8% 17 689 10,7% 20 615 22,4%
osób, które nie zdały egzaminu maturalnego z więcej niż jednego przedmiotu 17 176 6,7% 8 201 4,9% 8 975 9,7%

Szczegółowe informacje dotyczące wyników z poszczególnych przedmiotów znajdują się na stronie internetowej Centralnej Komisji Egzaminacyjnej: www.cke.edu.pl

 Prezentacja

Data: 2017-06-30, rozmiar: 3 MB

mWhistoria_B1 Dn:zerkaj

„Małe Wielkie Historie” pod takim hasłem Muzeum Historii Polski trwa społeczna akcja zbierania pamiątek historycznych. Zbiórka zainaugurowana została w Noc Muzeów 14 maja 2016 r. w kilku miastach Polski i trwa nadal.


Celem zbiórki jest pozyskanie muzealiów do kolekcji Muzeum Historii Polski. Organizatorzy oczekują na najrozmaitsze obiekty o wartościach historycznych, także związane z osobistymi losami darczyńców. Szczególne znaczenie – podkreślają – mają przedmioty związane z polską drogą do Niepodległości – zarówno tej w 1918 roku, jak i w roku 1989. Muzeum zainteresowane jest również przedmiotami codziennego użytku, fotografiami, pocztówkami, dokumentami, listami i pamiętnikami, prasą – a także elementami ubioru, umundurowania, uzbrojenia i wyposażenia wojskowego, zabytkowymi urządzeniami oraz wyrobami rzemieślniczymi i artystycznymi świadczącymi o historii polskiej kultury, przemianach społecznych i gospodarczych.

Pamiątki wejdą w skład tworzącej się kolekcji Muzeum Historii Polski. Część ofiarowanych przedmiotów trafi na wystawę stałą Muzeum, a wszystkie inne dary zostaną należycie zabezpieczone  z myślą o badaczach przeszłości i przyszłych wystawach czasowych.
Osoby zainteresowane przekazaniem do Muzeum pamiątek mogą zgłaszać się osobiście, telefonicznie, bądź mailowo.

Prosimy kontaktować się z nami pod numerem telefonu: (22) 211 90 29, (22) 211 90 48 lub e-mailem: pamiatki@muzhp.pl.

informacja zbiórka

Regulamin zbiórki „Małe Wielkie Historie”.

Zachęcamy do zapoznania się z nowościami zakupionymi w czerwcu :

NOWOSCI – czerwiec 2017

bajki depresja deszcz
jak jak pracowac sfejsowani
dobra dziesiec emocje

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku.

Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.

Termin  złożenia formularzy zgłoszeniowych w konkursach upływa 21 lipca 2017 r.

Czytaj więcej: Konkursy o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku

7 czerwca 2017 r. uczniowie klasy IV i V Szkoły Podstawowej w Łomnicy uczestniczyli w dwóch lekcji bibliotecznych pt. Rodzaje encyklopedii i słowników – sposoby właściwego korzystania z nich. Uczniowie dowiedzieli się co to jest i jakie są podstawowe źródła informacji, jaka jest zawartość treściowa różnych źródeł informacji oraz co pomaga w szybkim odszukaniu informacji. Poznali rodzaje encyklopedii i słowników oraz doskonalili umiejętność właściwego korzystania z nich poprzez liczne ćwiczenia praktyczne, które wykonywali ochoczo i z zainteresowaniem.

lekcja1 lekcja2 lekcja3
lekcja4 lekcja5 lekcja6

Mariola Duda

Z początkiem czerwca w bibliotece szkolnej Gimnazjum nr 2 został uruchomiony punkt biblioteczny zorganizowany przez Bibliotekę Pedagogiczną w Trzciance. Został on wyposażony w książki przydatne nauczycielom w ich codziennej pracy, ale znalazły się również na nim  książki dla rodziców.

Z punktu będą mogli skorzystać do końca czerwca nauczyciele Gimnazjum nr 2, jak również rodzice podczas zebrań.

Został on zorganizowany w ramach współpracy biblioteki szkolnej Gimnazjum nr 2 z Biblioteką Pedagogiczną w Trzciance i jest to kolejne działanie wpisujące się w  Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa.

Małgorzata Świątek

gim1 gim2

zakl45 czerwca w Bibliotece Pedagogicznej w Trzciance został rozstrzygnięty konkurs plastyczny dla klas III „By czytać się chciało – zrób zakładkę wspaniałą”. Na konkurs wpłynęło 36 zakładek z czterech szkół podstawowych. Został on zorganizowany w ramach projektu „Czytam, bo lubię” oraz Tygodnia Bibliotek.  Jury w składzie : Agnieszka Szymańska z Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Przemysław Duda z Trzcianeckiego Domu Kultury oraz Małgorzata Świątek z Biblioteki Pedagogicznej postanowiło przyznać :

I miejsce :

Weronice Marzec z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance

Jano Felsmannowi z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance

II miejsce :

Wojtkowi Wleciałowi z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance

Hubertowi Gołasiowi z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance

III miejsce :

Martynie Żak z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance

Annie Dziamskiej z Katolickiej Szkoły Podstawowej w Trzciance

Natalii Kurowskiej ze Szkoły Podstawowej w Białej

Amelii Krupskiej ze Szkoły Podstawowej w Przyłękach

Patrycji Paszkiewicz ze Szkoły Podstawowej w Łomnicy

Wyróżnienia :

Amelii Brodziak z KSP

Piotrowi Stróżyńskiemu z KSP

Stanisławowi Mumotowi z KSP

Wiktorii Paszkiewicz z SP Przyłęki

Dominikowi Sikorze z SP Łomnica

Amelii Wyżkiewicz z SP Łomnica

Hannie Wzorek z SP Łomnica

Zwycięzcom gratulujemy:)

zakl1 zakl2 zakl3
zakl5 zakl6 zakl7