lo7  Od 31 stycznia do 20 marca Anna Świątek z filii w Czarnkowie oraz Małgorzata Świątek z filii w Trzciance realizowały cykl zajęć pt. „Budowanie poczucia własnej wartości ucznia w klasie”. Zajęcia odbywały się w Liceum Ogólnokształcącym – w klasach I-III oraz w Zespole Szkół w Trzciance, w klasie IV Technikum. Podczas zajęć uczniowie: poznali cechy dobrego słuchacza i  aktywnego słuchania, dowiedzieli się co to docenienie, poznali zasady konstruktywnej komunikacji (komunikat JA), usystematyzowali swoją wiedzę na temat  asertywności i posługiwania się nią oraz poznali zasady budowania poczucia własnej wartości w klasie.

A. i M. Świątek