Ośrodek Rozwoju Edukacji zaprasza nauczycieli języków obcych na terenie gminy i powiatu do udziału w bezpłatnych spotkaniach w ramach sieci współpracy  i samokształcenia.

 W załączeniu zaproszenie Ośrodka Rozwoju Edukacji wraz z warunkami uczestnictwa.

 Harmonogram spotkań  i zapisy są dostępne na stronie internetowej:

http://szkoleniaprojektowe.pl/wspomaganie/harmonogram

Zespół projektu systemowego

Podnoszenie jakości nauczania języków obcych na I, II i III etapie edukacyjnym,

ze szczególnym uwzględnieniem obszarów defaworyzowanych – etap II