Celem lekcji było kształtowanie umiejętności radzenia sobie z presją rówieśniczą, odpieranie presji, ćwiczenie umiejętności asertywnego odmawiania, poznanie różnych sposobów odmawiania, uświadomienie sobie, że w niektórych sytuacjach warto odmawiać. Lekcja odbyła się na bazie bajki „Ogród żółwi ” i poprzedziły ją zabawy integracyjne. Temat okazał się interesujący i lekcja przebiegła w twórczej atmosferze. Była zgodna z piątym punktem kierunków polityki oświatowej państwa o wzmacnianiu wychowawczej roli szkoły a przeprowadziła ją Anna Kukuś.

bajki1 bajki2
bajki3 bajki4