Biblioteka Pedagogiczna

 7 września na placu Pod Platanem na ulicy Kościuszki w Trzciance odbyło się Narodowe Czytanie „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Organizatorami były : Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance oraz Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance. W tym roku fragmenty powieści czytali m.in. : samorządowcy, nauczyciele, uczniowie, bibliotekarze, aktorzy teatru „Lotka”, pracownicy Młodzieżowego Domu Kultury. Frekwencja i pogoda dopisały!

Serdecznie zapraszamy do udziału w Narodowym Czytaniu „Przedwiośnia” Stefana Żeromskiego. Spotykamy się  7 września 2018r. na Placu pod Platanem,przy ul. Kościuszki. Zaczynamy od godziny 10.00.

Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie ogłasza konkurs na opracowanie koncepcji programów nauczania wraz ze scenariuszami zajęć/ lekcji dla wychowania przedszkolnego i szkoły podstawowej realizowanego w projekcie  pt.:„Tworzenie programów nauczania oraz scenariuszy lekcji i zajęć wchodzących w skład zestawów narzędzi edukacyjnych wspierających proces kształcenia ogólnego w zakresie kompetencji kluczowych uczniów, niezbędnych do poruszania się na rynku pracy”. Więcej informacji :

konkurs

Zapraszamy wielkopolskie szkoły oraz nauczycieli do udziału w konkursie organizowanym przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego o tytuł Wielkopolskiej Szkoły Roku oraz Wielkopolskiego Nauczyciela Roku. Termin składania wniosków został przedłużony do 31 sierpnia 2018 r., zatem jest jeszcze czas. Po szczegóły i niezbędne dokumenty zapraszamy na stronę: https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nau
PS: A tak wyglądała gala zeszłorocznej edycji konkursu. Pani Marzena Wodzińska, Członek Zarządu Województwa Wielkopolskiego oraz Pani Dorota Kinal, Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki UMWW w towarzystwie laureatów (fot. www.umww.pl) „
Z poważaniem
Dorota Kinal
Dyrektor Departamentu Edukacji i Nauki
UMWW

Zarząd Województwa Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu organizuje, pod swoim patronatem, konkurs recytatorski dla uczniów szkół ponadpodstawowych pod nazwą # Pan Tadeusz. Celem konkursu jest upowszechnienie znajomości treści naszego dobra narodowego, jakim jest „Pan Tadeusz”, kształtowanie kultury żywego słowa, doskonalenie kunsztu recytatorskiego, rozwijanie uczniowskich zainteresowań czytelniczych oraz kompetencji i umiejętności pomocnych w wystąpieniach publicznych.

Uchwała >>Uchwała ogłaszająca konkurs Pan Tadeusz

Regulamin >>Regulamin do konkursu Pan Tadeusz

Załącznik nr 1 Karta uczestnika >>karta-zgłoszenia-PT

Załącznik nr 2 oświadczenie uczestnika/opiekuna >>Załącznik nr 2

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu

Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2018/2019 :

  1. 100 rocznica odzyskania niepodległości – wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw uczniów.
  2. Wdrażanie nowej postawy programowej kształcenia ogólnego. Kształcenie rozwijające samodzielność, kreatywność i innowacyjność uczniów.
  3. Kształcenie zawodowe oparte na ścisłej współpracy z pracodawcami. Rozwój doradztwa zawodowego.
  4. Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli. Bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z zasobów dostępnych w sieci.

Link do strony MEN: KPOP

 

BEZPŁATNY ZAPIS DO BIBLIOTEKI

Zapraszamy nauczycieli do założenia konta w naszej Bibliotece. Od 1 czerwca do 29 września br. można zrobić to nieodpłatnie. Konto umożliwia korzystanie z księgozbioru, czasopism pedagogicznych, ułatwia dostęp do cyfrowych zasobów ibuk libra.

 

30 maja w bibliotece pedagogicznej rozstrzygnięto konkurs plastyczny dla klas III szkół podstawowych : „Gdy czytam książkę, jestem w Afryce, rozmawiam ze zwierzętami a jutro wybieram się na księżyc”. Jury w składzie: Izabela Szmaglińska z PPP, Przemysław Duda z BPiCK oraz Małgorzata Świątek z Biblioteki Pedagogicznej postanowiło przyznać :

I MIEJSCE : Dominikowi Musiałowi z SP Łomnica

II MIEJSCE : Alicji Piekarskiej z SP Łomnica

Amelii Chudzińskiej z SP Łomnica

III MIEJSCE : Hubertowi Banaszkiewiczowi z SP nr 2 w Trzciance

Michalinie Wolskiej z SP Łomnica

 Aleksandrze Grzechnik z SP nr 2 w Trzciance

WYRÓŻNIENIA : Klaudii Tomkiewicz ze Szkoły Katolickiej w Trzciance

Wiktorii Kędzierskiej z SP nr 2 w Trzciance

Kindze Bodo z SP Łomnica

Przy okazji wręczenia nagród, klasa III ze Szkoły Podstawowej nr 2 zwiedziła bibliotekę.

 29 maja w klasie II LO odbyła się lekcja „Zagadki nie tylko literackie – lekturowy quiz powtórkowy w aplikacji kahoot”. Uczniowie rozwiązywali test w parach. Składał się on z 50 pytań. Najlepsza para otrzymała ocenę celującą z języka polskiego. Zajęcia odbyły się w ramach Tygodnia Bibliotek.

Małgorzata Świątek

W klasie VI b Szkoły Podstawowej nr 3, 23.05.2018 roku odbyła się lekcja nawiązująca do znajomości lektury „Harry Potter i Kamień Filozoficzny”. Po wstępnych zabawach integracyjnych uczniowie przystąpili ( za pomocą rozmowy kierowanej ) do omówienia treści książki. Wykazali się bardzo dobrą znajomością lektury i dużym sentymentem do niej. Następnie przystąpili do rozwiązywania quizu w aplikacji kahoot, sprawdzającego znajomość książki. Najlepsza drużyna otrzymała słodki upominek.