Biblioteka Pedagogiczna

Zachęcamy nauczycieli do bezpłatnego zapisu do Biblioteki Pedagogicznej w Trzciance i do korzystania z książek oraz czasopism. Można zapisać się poprzez stronę internetową wchodząc w  katalog online >> konto lub na miejscu w bibliotece.  Akcja trwa od 1 lipca do 30 września br.

Serdecznie zapraszamy!

 

 

Laureaci konkursu fotograficznego „Frymuśne okoliczności czytania książki”😄 już z nagrodami…📚👏

logo

 

Departament Edukacji i Nauki informuje o organizowanych konkursach o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku oraz Wielkopolski Nauczyciel Roku. Celem Konkursu o tytuł Wielkopolska Szkoła Roku jest wyróżnienie wielkopolskich przedszkoli oraz szkół kształtujących wśród uczniów poczucie własnej tożsamości i postaw patriotycznych z jednoczesnym modelowaniem wzorca nowoczesnego Wielkopolanina.
Cel Konkursu o tytuł Wielkopolski Nauczyciel Roku służy uhonorowaniu nauczycieli cechujących się entuzjazmem i pasją w pracy, kształcących i wychowujących dzieci i młodzież poprzez rozwijanie u nich poczucia odpowiedzialności, miłości ojczyzny oraz poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego, pielęgnujących patriotyzm regionalny, dających wsparcie dla rozwoju talentów i zainteresowań.

 

Regulamin konkursu WSR
Formularz zgłoszeniowy WSR
Regulamin konkursu WNR
Formularz zgłoszeniowy WNR

Ponadto wyróżnienie ma promować wybitnych pedagogów cieszących się autorytetem w środowisku szkolnym i lokalnym, którzy swoją postawą i pracą mobilizują innych do działania, posiadając szczególne osiągnięcia dydaktyczne i wychowawcze, czynnie angażują się w rozwój szkoły lub placówki. Zwycięzcy konkursów podczas uroczystej Gali otrzymają nagrody finansowe, wyróżnienia oraz pamiątkowe statuetki. Termin złożenia formularzy zgłoszeniowych upływa 15 września 2021 r.

19 maja zaprezentowaliśmy dzieciom z Przedszkola w Łomnicy spektakl teatrzyku kamishibai w wersji online.
Dzieci usłyszały bajkę braci Grimm „O wilku i siedmiu koźlątkach” Wydawnictwa Risprint.
Dziękujemy zaangażowanym nauczycielom z Przedszkola i Szkoły Podstawowej w Łomnicy za umożliwienie spotkania🙂

18 maja, w ramach Tygodnia Bibliotek oraz kampanii „Cała Polska czyta dzieciom”, w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance odbyły się zajęcia czytelnicze dla dwóch klas III. Uczniowie wysłuchali opowiadań Justyny Bednarek z książki „Niesamowite przygody dziesięciu skarpetek (czterech prawych i sześciu lewych)” oraz odpowiadali na pytania prowadzącej spotkanie. Układali również swoje historie o znikających skarpetkach.

Dziękuję Pani Aldonie Linartas z SP nr 3 za zaproszenie!

14 maja w Szkole Podstawowej Nr 1 w Trzciance, w ramach Tygodnia Bibliotek, odbyły się zajęcia w klasie II z wykorzystaniem teatru ilustracji kamishibai. Uczniom zostały zaprezentowane dwie baśnie braci Grimm : „O rybaku i złotej rybce” i „Królowa pszczół” wydawnictwa Risprint.
Dziękuję pani Annie Świątek z SP Nr 1 za organizację spotkania oraz uczniom za aktywny udział w zajęciach 🙂🙂🙂

M. Świątek

 W przedostatnim dniu TYGODNIA BIBLIOTEK – zaprezentowaliśmy uczniom z kl. II i III Szkoły Podstawowej w Łomnicy spektakle teatrzyku kamishibai w wersji online.
Dzieci usłyszały filozoficzną opowiastkę pt. „Podspodek” – Stowarzyszenie Zielona Grupa oraz bajkę braci Grimm „ O rybaku i złotej rybce” – Wydawnictwo Risprint.
Dziękujemy zaangażowanym nauczycielom ze Szkoły Podstawowej w Łomnicy za umożliwienie spotkania i dzieciom za udział🙂
13 maja w ramach Tygodnia Bibliotek oraz projektu „Misja Lem” Biblioteka Publiczna i Centrum Kultury w Trzciance zorganizowała „Czytanie pod pralkami” czyli głośne czytanie fragmentów utworów Stanisława Lema.
CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance również włączyła się w tę akcję. Dziękuję za zaproszenie🙂

 

M. Świątek

 13 maja, w ramach Tygodnia Bibliotek, odbyło się spotkanie sieci nauczycieli-bibliotekarzy na platformie Microsoft Teams. W czasie jego trwania rozmawiano o pracy bibliotek szkolnych w czasie pandemii. Odbyło się również spotkanie autorskie z panią Karoliną Kubilus, dyrektor Szkoły Podstawowej w Łomnicy, w związku z wydaną we wrześniu 2020 r. książką dla dzieci „Anioł na szczęście”. O możliwościach Kina za Rogiem opowiedział jego animator, pan Jerzy Hippmann. Na koniec spotkania wymieniono się ciekawymi pomysłami i doświadczeniami związanymi z organizacją Tygodnia Bibliotek.

Bardzo dziękujemy wszystkim nauczycielom-bibliotekarzom za udział w spotkaniu on-line!!!

 

CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Trzciance zaprasza do udziału w konkursie fotograficznym „Frymuśne okoliczności czytania książki”. Szczegóły poniżej :
Regulamin konkursu „Frymuśne okoliczności czytania książki”
Cele konkursu :
1. Promocja czytelnictwa w niekonwencjonalny sposób
2. Rozwijanie wyobraźni i kreatywności
3. Rozwijanie zainteresowań i pasji czytelniczych
4. Promocja Biblioteki Pedagogicznej w środowisku lokalnym
Organizator :
CDN Publiczna Biblioteka Pedagogiczna w Pile Filia w Trzciance, 64-980 Trzcianka,
ul. Fabryczna 1, tel. 67 216 20 40
Termin nadsyłania prac : do 22 maja 2021 r.
Zasady uczestnictwa :
1. Konkurs jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych
2. Praca powinna posiadać jednego autora, każdy uczestnik może przesłać do dwóch prac
3. Fotografię należy przesłać pocztą elektroniczną na adres : trzcianka@cdn.pila.pl
4. Do zgłaszanych na konkurs fotografii należy dołączyć informacje o autorze (imię i nazwisko, nr telefonu, adres mailowy)
5. Zgłoszone do konkursu zdjęcia nie mogą być wcześniej publikowane
6. Najlepsze prace zostaną nagrodzone przez organizatora. Wyniki konkursu, w tym także nagrodzone i wyróżnione prace zostaną opublikowane 28 maja 2021 r. na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki
7. Kryteria oceny : kreatywność, ujęcie tematu, kompozycja zdjęcia
8. Laureaci konkursu zostaną telefonicznie lub mailowo zaproszeni po odbiór nagród książkowych
9. Przystąpienie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody uczestnika na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu „Frymuśne okoliczności czytania książki”, organizowanego przez Publiczną Bibliotekę Pedagogiczna w Pile, Filię w Trzciance
10. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania fotografii na wystawach pokonkursowych oraz w innych publikacjach promocyjnych lub informacyjnych
ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE !!!