Drodzy nauczyciele, bardzo prosimy o wypełnienie poniższej ankiety :

Oczekiwania nauczycieli w zakresie zdalnych form oferowanych przez Bibliotekę, wspomagających pracę on–line

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=xbU6emoFtkarNMhGmUK0cky4nyzgzz5Ova-TCIVfowVUNEJaS0lFMjBIRjhNSUpBNE4yS1NRRFVBWS4u