21 listopada w Szkole Podstawowej nr 3 w Trzciance odbyło się szkolenie dla rady pedagogicznej w ramach Akademii Wspomagania. Przedstawiono na nim założenia projektu „Akademia Wspomagania”, przeprowadzono diagnozę potrzeb szkoły, wyłoniono Zespół Zadaniowy oraz przeprowadzono warsztat diagnostyczny, który dotyczył potrzeby rozwojowej szkoły.

Na spotkaniu zostały również ustalone zasady współpracy z Zespołem Zadaniowym w roku szkolnym 2016/17.

Szkolenie przeprowadziła Małgorzata Świątek, konsultant ds. wspomagania.

wsp1 wsp2
wsp3 wsp4
wsp5 wsp6