Zamiejscowy Ośrodek Dydaktyczny UAM w Pile wraz z Centrum Doskonalenia Nauczycieli – Biblioteką Pedagogiczną w Pile mają przyjemność zaprosić na wystawę  fotografii: Picture of the Year, której otwarcie nastąpi 9 maja 2012 r. o godzinie 16.00 w  Zamiejscowym Ośrodku Dydaktycznym UAM w Pile, przy ul. Kołobrzeskiej 15.
Wydarzeniu będzie towarzyszył wykład dr Macieja Szymanowicza – artysty fotografika i adiunkta
w Zakładzie Ochrony Dziedzictwa Kulturowego i Komunikacji Międzykulturowej UAM:
„Funkcja dokumentalna fotografii w kreśleniu rzeczywistości. Polska przedwojenna i współczesna”
Wystawa i wykład otwierają cykl warsztatów artystyczno-przyrodniczych „Człowiek i Środowisko”.

                                                                                                                                                                                    Serdecznie zapraszamy!